Gennem tiden har vi bidraget til forskellige programmer, der alle har understøttet vores mål om at skabe forskning i verdensklasse. Læs om aktiviteterne her:

Infrastruktur

I 2011 tog VILLUM FONDEN initiativ til at styrke de fysiske rammebetingelser for den tekniske og naturvidenskabelige forskning i Danmark.
De danske universiteter og forskningsinstitutioner blev inviteret til at komme med forslag til store infrastrukturprojekter, man kunne ønske at få støtte til. 

Forslagene blev evalueret, ansøgere og internationale sagkyndige interviewet, og i slutningen af 2012 og starten af 2013 besluttede VILLUM FONDEN bestyrelse sig for tre bevillinger på mellem 60-75 mio. kr. hver.

Der er foreløbig ingen planer om at gentage invitationen til nye infrastrukturprojekter.

Forskningsprojekter

Vi har tidligere støttet enkeltstående, specifikke forskningsprojekter. Forksningsmidlerne er gået til PhD studerende og postdocs samt administratevei udgifter, rejser og indkøb af større udstyr og kunne søges af fastansatte forskere på danske universiteter og forskningsinstitutioner.

Programmet udløb i januar 2016

Centres of Excellence

VILLUM FONDEN ønsker at styrke de allerstærkeste forskningsmiljøer inden for teknik og naturvidenskab i Danmark med større rammebevillinger. Vi har derfor løbende støttet den tværgående forskning i form af en række Centres of Excellence, der er såkaldte centre uden 'mure.

Programmet udløb i 2016 og er siden blevet erstattet af det nye VILLUM Investigator program.