Vi ønsker at støtte yngre ambitiøse forskere, som har potentiale til at yde markante bidrag til teknisk og naturvidenskabelig forskning på danske universiteter.

YIP+

Villum Young Investigator-programmet er fra 2021 blevet suppleret med YIP-tillægsbevillinger aka. YIP+. Bevillingerne skal sikre en stabil forskerkarriere for de mest talentfulde Villum Young Investigators. En YIP+-bevilling er på op til 4 mio. kr., og kan ikke dække ansøgerens løn. YIP+-bevillingsperioden er på op til tre år.

Villum Young Investigators vil det fjerde år af deres femårige bevillingsperiode modtage en invitation til at søge et nyt treårigt projekt. Det forventes, at 10-15 hvert år kan søge, hvoraf op til ca. fem kan få en YIP+-bevilling.

VILLUM FONDEN støtter internationalisering, og med dette Villum Young Investigator program opfordrer vi danske universiteter til at støtte og rekruttere såvel danske som internationale forskertalenter.

Det forventes, at der bliver afsat i alt 130 mio. kr. til programmet i 2021.

Hvem kan søge?
Den ideelle ansøger er en særligt talentfuld yngre forsker inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning. Ansøgere skal have to til otte års forskningserfaring efter færdiggørelse af deres ph.d. 

Du kan ansøge om en Villum Young Investigator bevilling i alt to gange.

Hvornår?
Vi annoncerer programmet én gang årligt i åben konkurrence. Der er ansøgningsfrist i juni og endelig beslutning i december. 

Bevillingsbeløb
Forskere ansat ved et dansk forskningsinstitut kan søge op til 6 mio. kroner inkl. 15 % til indirekte projektomkostninger.

Forskere ansat ved et udenlandsk forskningsinstitut, i mindst to af de seneste tre år ved ansøgningstidspunktet kan søge op til 8 mio. kroner inkl. 15 % til indirekte projektomkostninger.

Tidsramme
En bevilling løber i fem år.

Proces og vigtige datoer i 2021

  • 6. april: Vi åbner for ansøgninger
  • 9. juni, kl. 12:00: Ansøgningsfrist
  • Juli - september: Ansøgere bliver bedømt af den videnskabelige komité
  • Primo november: Udvalgte ansøgere inviteres til interviews. Øvrige ansøgere orienteres om afslag
  • 24 - 26. november: Den videnskabelige komité afholder interviews 
  • Ultimo december: Afslag eller tilsagn om bevilling

Ansøgere, der modtager afslag, kan mandage og fredage ringe til programchef Michel M.H. Kristensen på +45 2941 7889 for en kort samtale om begrundelse for afslag.

Kom med i et fællesskab
Som Villum Young Investigator indgår du i et netværk af ligesindede og bliver hvert år inviteret til et eller to seminarer med emner som f.eks. rekruttering og forskningsledelse etc.

Seneste opslag: Villum Young Investigator

Bemærk: Ansøgningsfristen var den 9. juni 2021 kl. 12.00.

19 nye Villum Young Investigators

Kontakt:
Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89