VILLUM FONDEN ønsker at ruste Europas unge til at blive frontløbere i den digitale og grønne omstilling.

European Vocational and Training Initiative (EVI) støtter inkluderende VET med fokus på grønne og digitaliserede erhvervsuddannelser og arbejder for at fremme unges sociale færdigheder og motivation til uddannelse. Vi har primært fokus på projekter i Tjekkiet, Slovakiet, Italien og Frankrig. 

I ulige år finansierer vi projekter i Tjekkiet og Slovakiet, i lige år projekter i Italien og Frankrig. 

VILLUM FONDEN støtter kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling og prioriterer langsigtede projekter med potentiale til at skabe systemiske forandringer.

Der afsættes årligt 10-15 mio. euro til initiativet. Ansøgninger med et budget på under 150.000 euro kommer ikke i betragtning. Vi foretrækker projekter med et budget på over 500.000 euro for at have en realistisk chance for at opfylde ambitionerne.

I 2023 er der åbent for ansøgninger om bevillinger til initiativer i Tjekkiet og Slovakiet.

I 2024 er der åbent for ansøgninger om bevillinger til initiativer i Italien og Frankrig.

Fokusområder

Vores bevillinger retter sig primært mod projekter inden for to fokusområder. 

  • Fokusområde 1 støtter initiativer på institutionsniveau, finansieringsfaciliteter, uddannelse og organisatoriske ændringer
  • Fokusområde 2 vedrører unges færdigheder og motivation til at deltage i erhvervsuddannelser og uddannelse generelt. 

De to fokusområder er forbundet til hinanden og overlapper. Ansøgninger kan være rettet mod ét af fokusområderne, men vi er også åbne over for projekter, der rummer elementer fra begge fokusområder. 
 

Læs mere om vores strategi

Se opslaget på vores engelske side

'Open call: European Vocational Education and Training Initiative'. 

 

 
Projekter og cases

Få mere at vide om projekterne i publikationerne, videohilsnerne og det interaktive kort herunder.

Videohilsner

Se rækken af videohilsner fra vores projekter i udlandet (på engelsk)

 
Publikationer

A Focused Survey - Vocational and Educational Systems

Working paper

Sustainable Culture for Change - Aarhus University 2020

Working paper

Transition to work - vocational education and training 

Building Social Development
2008 - 2018

Fundacje VELUX 
Granty Przyznane W Polsce

Social Enterprises in Central & Eastern Europe - Windows
of Opportunities

 

Social Projects Abroad: Yearbook 2019

Granted projects for children and youth in Central and Eastern Europe 2018

 

Granted Projects for Children and Youth in Greenland and Central- and Eastern Europe 2017

Sociale indsatser i Grønland 2001-2017

Arbejdsgrupper

 

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som navnlig skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Arbejdsgrupperne har til formål at bistå bestyrelsen med strategiudvikling såvel som behandling og indstillinger til beslutning for så vidt angår ansøgninger og projekter inden for udvalgte områder, pt. de enkelte uddelingsområder samt formueforvaltningen.

Arbejdsgruppe for Sociale indsatser i udlandet
  • Eva Zeuthen Bentsen, partner i Zeuthen Storm, ph.d., cand.merc., bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
  • Jan Reitz Jørgensen, chefkonsulent, Undervisningsministeriet, eksternt medlem
  • Jørgen Tang-Jensen, Tidl. CEO for VELUX A/S, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
 
Kontakt os

 

Agi Csonka
Programdirektør, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 20 14 05 45
Morten Hornstrup Errebro
Projektassistent, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 20 20 03 59
Conni E. Foght
Programkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62