VELUX FONDEN ønsker at bidrage til nytænkning og nyudvikling af sociale indsatser i Danmark for at støtte, at flere kommer med i samfundets fællesskaber. 

Har I en projektidé?

Deltagelse i fællesskaber giver bedre trivsel og et mere selvhjulpent liv. Derfor er fællesskaber for alle ambitionen bag VELUX FONDENs støtte til sociale indsatser i Danmark.

Udfyld vores henvendelsesskema med jeres idé til et metodeudviklingsprojekt, og send skemaet til sid@veluxfoundations.dk

Henvendelsesskema

Der er brug for nytænkning og nyudvikling af de sociale indsatser. Derfor er metodeudvikling et nøgleord på fondens sociale uddelingsområde. Vi støtter afgrænsede udviklingsprojekter, der formulerer nye løsninger på sociale udfordringer i Danmark.  

Projekterne skal arbejde systematisk med nye metoder til, at mennesker i en socialt udsat position bevæger sig ind i samfundets fællesskaber og tager aktivt del i disse. Det kan være uddannelsesfællesskaber, arbejdsfællesskaber, foreningsfællesskaber eller almene samfundsfællesskaber. Deltagelse i konstruktive fællesskaber giver bedre trivsel og et mere selvhjulpent liv. 

Projekternes målgrupper kan være børn, unge og voksne i socialt udsatte positioner. 

Vi har særligt fokus på at støtte større metodeudviklingsprojekter blandt civilsamfundets organisationer og prioriterer også projekter, hvor frivillige foreninger, ngo'er og andre samarbejder med kommuner eller regioner.

Vi støtter kun projekter med et budget over 500.000 kr. 

Vi støtter ikke

  • Byggeri/renovering. Løbende drift og administration af institutioner eller organisationer.
  • Opgaver, der falder ind under det offentliges forpligtelser.
  • Projekter, der tilgodeser politiske, kommercielle eller erhvervsmæssige interesser.
  • Projekter, der udelukkende består af forskning, kompetenceudvikling, events, fortsættelse af aktiviteter, dokumentation/evaluring. 
  • Privatpersoner og kommercielle virksomheder.

Ansøgningsfrist

Vores næste ansøgningsfrist er den 1. juni 2023 kl. 12.00.

Sådan arbejder vi

Alle ansøgninger bliver læst af fondens faglige sekretariat. Som en del af vores sagsbehandling bliver de mest lovende projektideer vurderet af eksterne fageksperter, så VELUX FONDENs bestyrelse har et stærkt grundlag at træffe beslutning på.

Vi lægger vægt på dialog med ansøgere, men vi medudvikler ikke projektideer eller indgår partnerskab om projekter.

Vi understøtter videndeling for bevillingsmodtagere via seminarer og temamøder og er i løbende i dialog med små og store sociale aktører i Danmark.

Arbejdsgruppe for Sociale Indsatser i Danmark

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Læs mere om arbejdsgruppernes opgaver, governance mv. 

Medlemmer af Arbejdsgruppen for Sociale Indsatser i Danmark:

  • Birgitte Mazanti, centerleder i Center for Boligsocial Udvikling, eksternt medlem
  • Erik Michael Darre, bestyrelsesmedlem i VELUX FONDEN
  • ​Leif Olsen, seniorforsker VIVE, cand.scient.soc., ph.d.
Klar til at søge?

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. juni 2023 kl. 12.00. 

Projekter vi har støttet

Gennem tiden har vi støttet mere end 300 sociale projekter i Danmark med i alt næsten 800 mio. kr.

Vi offentliggør alle vores bevillinger  - find inspiration fra tidligere støttede projekter her.

Mission mental trivsel: Syv projekter får bevillinger

Kontakt os:
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80