VELUX FONDEN støtter sociale indsatser i Danmark, der giver mennesker i en udsat position mulighed for at deltage aktivt i samfundets fællesskaber. 

Fællesskaber for alle

Det er ambitionen bag VELUX FONDENs støtte til sociale indsatser i Danmark. I 2021 er der afsat 55 mio. kr. til området.

Hent vores pjece om sociale indsatser.

I VELUX FONDEN støtter vi nytænkning og nyudvikling af de sociale indsatser for at knække den sociale arv i Danmark. Mange danskere er uden for samfundets fællesskaber. Konstruktive fællesskaber styrker den enkeltes handlekraft på vej mod fx uddannelse, beskæftigelse eller et mere selvhjulpent liv. Fællesskaberne bidrager til at skabe et samfund med stærk sammenhængskraft og plads til mangfoldighed.

Hvad støtter vi?

Vi har særligt fokus på at støtte frivillige foreninger, kommuner, ngo’er og andre, der arbejder med at udvikle nye metoder til at hjælpe mennesker i en udsat position ind i konstruktive fællesskaber. Vi støtter primært større enkeltstående projekter med beløb på over 500.000 kr. 

Metodeudvikling er et nøgleord. Vi støtter udviklingsprojekter, der formulerer nye løsninger på sociale udfordringer i Danmark, og prioriterer projekter, der:

 • Arbejder systematisk med nye veje og metoder til, at mennesker i en ellers udsat position bevæger sig ind i samfundets konstruktive fællesskaber.
 • Indsamler og spreder den viden og erfaring, som bliver skabt, så den også kommer andre aktører på det sociale område til gavn.

Projekternes målgrupper kan være borgere i alle livets faser.

Sådan arbejder vi

Alle ansøgninger bliver læst af fondens faglige sekretariat. Som en del af vores sagsbehandling bliver de mest lovende projektideer vurderet af eksterne fageksperter, så VELUX FONDENs bestyrelse har et stærkt grundlag at træffe beslutning på.

Vi lægger vægt på dialog med ansøgere, men vi medudvikler ikke projektideer eller indgår partnerskab om projekter.

Vi understøtter videndeling for bevillingsmodtagere via seminarer og temamøder og er i løbende i dialog med små og store sociale aktører i Danmark.

Vi støtter ikke
 • Byggeri/renovering. Løbende drift og administration af institutioner eller organisationer.
 • Opgaver, der falder ind under det offentliges forpligtelser.
 • Projekter, der tilgodeser politiske, kommercielle eller erhvervsmæssige interesser.
 • Projekter, der udelukkende består af forskning, kompetenceudvikling, events, fortsættelse af aktiviteter, dokumentation/evaluring. 
 • Privatpersoner og kommercielle virksomheder.

Hvis du stadig er i tvivl om, hvad vi støtter og ikke støtter, er du velkommen til at kontakte os.

Arbejdsgruppe for Sociale Indsatser i Danmark

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Læs mere om arbejdsgruppernes opgaver, governance mv. 

Medlemmer af Arbejdsgruppen for Sociale Indsatser i Danmark:

 • Birgitte Mazanti, centerleder i Center for Boligsocial Udvikling, eksternt medlem
 • Erik Michael Darre, bestyrelsesmedlem i VELUX FONDEN
 • Helle Linnet, seniorkonsulent i Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland, formand for Socialt Udviklingscenter SUS
 • ​Leif Olsen, seniorforsker VIVE, cand.scient.soc., ph.d.

Ansøgningsfrister i 2021/22 

 • 15. februar 2021 kl. 13.00
 • 27. august 2021 kl. 13.00
 • 11. oktober 2021 kl. 13.00
 • 7. februar 2022 kl. 10. 00

Vi åbner for ansøgninger her på siden senest en måned inden ansøgningsfristen.

Ansøgningerne skal indeholde innovative løsningsforslag til aktuelle problemstillinger og pege på nye metoder og nye veje til at skabe og organisere de inkluderende fællesskaber på.

Projekter vi har støttet

Gennem tiden har vi støttet mere end 200 sociale projekter i Danmark med i alt godt 675 mio. kr.

Vi offentliggør alle vores bevillinger  - find inspiration fra tidligere støttede projekter her.

Kontakt os:
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80
Stine Weiersøe Villadsen
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 92 43 90 62
Conni E. Foght
Programkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62