Fra venstre mod højre: Kristian H. Kann Rasmussen, Anja Boisen, Jørgen Tang-Jensen, Steen Riisgaard, Jens Kann-Rasmussen, Eva Zeuthen Bentsen og Christian Søndergaard Jensen. 

Jens Kann-Rasmussen
Bestyrelsesformand

(F. 1969)

Civilingeniør, tidl. afdelingsleder VELUX A/S

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 11. marts 2014. Konstitueret som formand hvert år siden 2015. Genvalgt 2017. På genvalg i 2023. Kan forlænges i 2024 (efter 10 års funktionstid), dog maksimalt til 2029.

Desuden medlem af fondens arbejdsgruppe for kultur og samfund samt Investment Committee.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Descendent af stifter Villum Kann Rasmussen (barnebarn), forretningskyndig, tidl. ansat i VELUX A/S.

Besiddelser i dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder: 
Bestyrelsens formand ejer <5% B-aktier i VKR Holding A/S.

Vederlag fra Fondens datterselskaber og associerede virksomheder: Nej.

Anses som uafhængigt medlem: Nej, aktionær i VKR Gruppen.

Andre hverv: 

 • ApS JERA, bestyrelsesmedlem
 • Trafalgar Estate Limited, bestyrelsesmedlem 
 • ApS GIN, bestyrelsesmedlem
 • ADDEK ApS, bestyrelsesmedlem
 • Wide Invest ApS, bestyrelsesmedlem

Steen Riisgaard
Næstformand

(F. 1951)

Direktør, cand.scient.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 12. marts 2013. Genvalgt til bestyrelsen i 2014. Konstitueret som næstformand hvert år siden 2014. Genvalgt i 2020. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2023.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningskyndig.

Anses som uafhængigt medlem: Ja.

Andre hverv: 

 • New Xellia Group A/S, bestyrelsesformand
 • Novo Holdings, næstformand
 • Novo Nordisk Fonden, bestyrelsesmedlem
 • Corbion, bestyrelsesmedlem
 • Fugleværnsfonden, bestyrelsesmedlem
 • Lactobio A/S, bestyrelsesformand
Anja Boisen
Bestyrelsesmedlem

(F. 1967)

Professor, ph.d., cand.scient., Institut for Sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 10. marts 2015. Genvalgt i 2019. Kan maksimalt sidde i betyrelsen til 2025.

Desuden medlem af arbejdsgruppen for teknisk og naturvidenskabelig forskning samt medlem af årslegatkomitéen.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: --

Anses som uafhængigt medlem: Ja.

Andre hverv: 

 • Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), medlem
 • Danmarks Grundforskningsfonds og VILLUM FONDENs Center for Intelligent Drug Delivery and Sensing Using Microcontainers and Nanomechanics (IDUN), leder
 • Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, medlem
 • LEO Fondet, bestyrelsesmedlem
 • LEO Holding A/S, bestyrelsesmedlem
 • Lightnovo, bestyrelsesmedlem
Christian Søndergaard Jensen
Bestyrelsesmedlem

(F. 1963)

Professor, dr.techn., ph.d., Aalborg Universitet, Institut for Datalogi

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 13. marts 2018. Genvalgt i 2021. På genvalg i 2027. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2028.

Medlem af arbejdsgruppen for teknisk og naturvidenskabelig forskning.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: --

Anses som uafhængigt medlem: Ja.

Andre hverv: 

 • Bestyrelsesformand, Scientific Advisory Board, Norwegian Research Center for AI Innovation
 • Bestyrelsesmedlem, Scientific Advisory Board, Max Planck Institute for Informatics
 • Bestyrelsesmedlem, Danmarks Grundforskningsfond 
 • Fellow, Det amerikanske datalogiselskab ACM (Association for Computing Machinery)
 • Fellow, Den faglige sammenslutning IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 • Medlem, Academia Europaea
 • Medlem, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
 • Medlem, Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV)
 • Præsident for styrekomitéen, Det Schweiziske Nationale Forskningsprogram for Big Data
Eva Zeuthen Bentsen
Bestyrelsesmedlem

(F. 1964)

Ph.d., cand.merc., partner Zeuthen Storm

Indtrådt i bestyrelsen 10. marts 2015. Genvalgt i 2016 og 2022. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2025.

Desuden medlem af arbejdsgruppen for sociale indsatser i udlandet og arbejdsgruppen for kultur og samfund.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningskyndig.

Anses som uafhængigt medlem: Nej, medlem af bestyrelsen i KR foundation.

Andre hverv:

 • Synoptikfonden, bestyrelsesformand
 • CBS Executive, bestyrelsesformand
 • Robert Delfer Invest ApS, bestyrelsesmedlem
 • ​KR Foundations, bestyrelsesmedlem 
 • Grosserer Robert Delfers Mindefond, bestyrelsesmedlem

Jørgen Tang-Jensen
Bestyrelsesmedlem

(F. 1956)

Tidl. CEO for VELUX A/S (2001-2017)

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 20. marts 2019. På genvalg i 2024. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2029.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningskyndig, tidl. adm. direktør VELUX A/S.

Vederlag fra Fondens datterselskaber og associerede virksomheder: Bestyrelsesmedlem i VKR Holding A/S, modtager det af generalforsamlingen fastsatte honorar herfor.

Anses som uafhængigt medlem: Ja.

Andre hverv: 

 • Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond, bestyrelsesmedlem
 • Maj Invest Holding A/S, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S and Maj Invest Equity A/S, bestyrelsesmedlem
 • ROCKWOOL International, bestyrelsesmedlem
 • VKR Holding A/S, bestyrelsesmedlem
 • Strøjer Tegl A/S, Strøjer Tegl Systems A/S, Strøjer Ler A/S, bestyrelsesformand
 • Tænketanken Europa, bestyrelsesformand
 • Senior Industrial Advisor, Axcel
Kristian H. Kann Rasmussen
Observatør

(F. 1979)

Selvstændig

Indtrådt i bestyrelsen ved årsskiftet 2017/2018.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Descendent af stifter Villum Kann Rasmussen (barnebarn).

Anses som uafhængigt medlem: Nej.

Andre hverv: 

 • V. Kann Rasmussen Foundation (USA), medlem

Fakta om bestyrelsens medlemmer bliver løbende opdateret.

Investeringskomité

 

Både VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs bestyrelser trækker på en særlig nedsat investeringskomité, der rådgiver om investeringspraksis.

Investment Committee
 • Lykke Ogstrup Lunde, journalist, forperson for VELUX FONDEN
 • Jens Kann-Rasmussen, civilingeniør, tidl. afdelingsleder VELUX A/S, formand for VILLUM FONDEN
 • Jørgen Tang-Jensen, tidl. CEO for VELUX A/S, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
 • Henrik Jørgensen, HD2, administrationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
 • Dorrit Vanglo, cand.polit., CEO LD Fonde, eksternt medlem
 • Michael Nellemann Pedersen, cand.polit., direktør Investeringer, PKA, eksternt medlem