Nyheder

22.09.2023
Ny rapport giver skolernes naturfagsundervisning en viden til at gribe og bygge videre på den dannelse og interesse, som eleverne har med hjemmefra
21.09.2023
Villum Fonden og Realdania støtter frem mod 2025 BUILD i både den videre udvikling af metode og data bag den forskningsbaserede og gratis beregner LCAbyg samt arbejdet for at fremtidssikre og forankre livcyklusanalyser i branchen i en overgangsperiode.
14.09.2023
Kan briller hele sig selv? Det er et af de forskningsspørgsmål, som 50 tekniske og naturvidenskabelige forskere nu får midler til at prøve at finde svar på.
30.08.2023
De danske STEM-forskningsmiljøer (Science, Technology, Engineering, Mathematics) er udfordrede på kønsdiversitet. Et nyt antropologisk studie sætter udfordringerne under lup og peger på nye veje til at styrke mangfoldigheden i dansk STEM forskning.
16.08.2023
Universiteter og professionshøjskoler går sammen om et nyt initiativ, der skal udvikle et fagligt grundlag for digital teknologiforståelse som dannelsesfag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Det nye Videnscenter for digital teknologiforståelse realiseres med 50 mio. kr. i fondsstøtte.
05.07.2023
Villum Fonden har den store ære at få opkaldt en nyopdaget bille efter sig - som tak for en bevilling til et forskerhold fra Danmarks Naturhistoriske Museum.

Har du spørgsmål, så kontakt os gerne:

Emil Kaas Rasmussen
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 29 66 67 32
Email: 
era@fondene.dk
Charlotte Korsager Winther
Kommunikationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 51 17 67 74
Email: 
ckw@fondene.dk