Nyheder

22.11.2021
Mange flere børn og unge i Danmark får nu adgang til at opfinde, designe og konstruere i gode faciliteter. Morsø, Skive, Holstebro, Næstved, København og Fredensborg kommuner får bevillinger til at oprette makerspaces.
19.11.2021
Seks kombinerede forsknings- og praksisprojekter får bevillinger på i alt 33,3 mio. kr. fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program.
11.11.2021
I Svendborg har Claus Juul Nielsen med en dedikeret indsats gjort gamle mursten til nyt bygge-guld, der leverer både sjæl og bæredygtighed til nyt byggeri.
27.10.2021
Danmark mangler faglærte. Ny Rambøll-rapport viser, at rollemodeller udsendt af Erhvervsskolernes ElevOrganisation får flere unge til at overveje en erhvervsuddannelse.
19.10.2021
Paolo Casserotti og Else Marie Damsgaard har med engagement og dygtighed udbredt kendskabet til geriatrien og gerontologien. Og så formår begge hædersgavemodtagere at oversætte kompleks viden til praksis.
12.10.2021
Med bevillinger, hædersgaver og kald på forskningsprojekter satte VELUX FONDEN fokus på en overset befolkningsgruppe, ældre med synstab.
12.10.2021
I år får seks seje forskere bevillinger i VILLUM FONDENs talentprogram Villum International Postdoc – alias VIPO. Programmet er målrettet kvindelige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt.
06.10.2021
VELUX FONDEN inviterer til arrangement om Ældre med synstab
22.09.2021
12 projekter får 45 mio. kr. i bevillinger i Danmarks største program for datadrevet tværfaglig forskning: Villum Synergy.
14.09.2021
Sover svampe? Det er et af de forskningsspørgsmål, som 51 tekniske og naturvidenskabelige forskere nu får midler til at prøve at finde svar på.
17.08.2021
VELUX FONDEN støtter indsatser, der giver mennesker i en socialt udsat position mulighed for at deltage i konstruktive fællesskaber. Fem projekter får nu i alt 10,6 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye metoder til at skabe inkluderende fællesskaber for udvalgte målgrupper.
12.08.2021
Pilotprojekt skal uddele arbejdslegater til talentfulde skønlitterære forfattere på skriveophold i humanvidenskabelige universitetsmiljøer: VELUX FONDEN søsætter programmet Writer-in-residence.
09.07.2021
Med bevillinger under VELUX FONDENs jubilæumsprojekt, Ældre med synstab, skal Dansk Folkehjælp, Faglige Seniorer og Komiteen for Sundhedsoplysning udvikle ny viden og netværk, der kan sikre de ældre et aktivt liv, når synet svækkes, og hverdagen forandres.
01.07.2021
VELUX FONDENs kernegruppeprogram bevilliger i år 41 millioner til otte vidt forskellige forskningsprojekter på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, RUC og Aarhus Universitet.
30.06.2021
Projektlederes must-read og megaprojekternes mester. Kendt forsker har mange navne. Snart har professor Bent Flyvbjerg også igen et dansk postnummer. En bevilling på 30 millioner kr. fra VILLUM FONDEN har gjort det muligt at rekruttere den internationale topforsker til ITU.
18.06.2021
Tænketanken skal være omdrejningspunkt i arbejdet for et rent, sundt hav og en bæredygtig brug af havet
11.06.2021
VILLUM FONDEN åbner ny pulje, der skal give et boost til klimaundervisning i grundskoler og ungdomsuddannelser. Uddannelsesinstitutioner, foreninger og organisationer kan søge puljen til at udvikle og afprøve forløb, der kan inspirere andre skoler og undervisere.
07.06.2021
Danske universiteter med DTU i spidsen og GreenLab Skive styrker samarbejde om at udvikle og demonstrere fremtidens energisystemer. Det sker med hjælp fra en bevilling fra VILLUM FONDEN.
26.05.2021
Tre nytænkende museumsprojekter får i alt 15 mio. kr. af VELUX FONDEN. Besøgende kan se frem til at være med til at finde fortidens spor i nutidens tegn og skabe fremtidens fortælling.
12.05.2021
Den internationale dagslyspris, The Daylight Award 2022, er nu åben for nomineringer. Det er en unik mulighed for forskere og arkitekter til at anerkende kolleger i branchen til denne dobbelte pris for deres dedikerede fokus på dagslys. Det er muligt at nominere indtil den 30. september 2021.
11.05.2021
VELUX FONDENs bestyrelse har valgt et nyt bestyrelsesmedlem og konstitueret sig med ny forperson ved årsmødet 11. maj.
05.05.2021
Et nationalt akademi skal styrke forskeruddannelse og tværfagligt samarbejde inden for datavidenskab. Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN bevilger i alt 184,3 mio. kr. til Danish Data Science Academy.
05.05.2021
320 millioner kroner fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN over fem år skal intensivere fondenes fokus på klimadagsordenen i Danmark. Initiativet ’70i30’ skal frembringe ny viden, øge det folkelige engagement, og styrke børn og unges handlekompetencer.
28.04.2021
Et nyt ambitiøst initiativ, der involverer professionshøjskoler, universiteter og grundskoler i hele landet, skal bidrage til danske børn og unges naturfaglige dannelse. Naturfagsakademiet NAFA får 200 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN.
28.04.2021
Ti erfarne og anerkendte topforskere blev fejret den 27. april. De modtager hver op til 40 mio. kr.
26.04.2021
VELUX FONDEN har siden 2017 støttet i alt 14 praksisnære forskningsprojekter med fokus på medicinsk behandling af ældre. To af de første bevilgede projekter fortæller om et vigtigt men også overset felt, hvor ny viden kan give store gevinster og forhindre alvorlige konsekvenser.
13.04.2021
Ti topforskere får i alt 313 mio. kr. til at slippe deres bedste ideer løs. Deres projekter sætter bl.a. batteriteknologi, strengteori og morgendagens telekommunikation under luppen.
13.04.2021
Findes der en algoritme for demokrati? Det spørgsmål og mange andre skal ADD-projektet besvare over de næste 10 år.
07.04.2021
Pionercenter skal bedrive verdensklasse-forskning i kunstig intelligens med fokus på samfundsudfordringer, mennesker og design.
25.03.2021
Otte projekter får bevillinger på i alt 24 mio. kr. af VILLUM FONDEN til at give børn, unge og familier adgang til sjove og inspirerende fritidsaktiviteter, der bringer naturvidenskab og teknologi ind i deres hverdag.
25.03.2021
Et socialt frikort giver nye muligheder for mennesker, der ikke før har haft adgang til arbejdsmarkedet. VELUX FONDEN giver 2,7 mio. kr. til at udvikle arbejdet med Socialt Frikort Vesterbro og matche flere små jobs med de allermest udsatte borgere.
22.03.2021
Spin-outs Denmark skal få flere virksomheder til at spire i de stærke forskningsmiljøer ved landets otte universiteter. VILLUM FONDEN giver 75 mio. kr. til det ambitiøse projekt.
16.03.2021
Børn, unge og voksne i socialt udsatte positioner er ekstra hårdt ramt af, at COVID-19 har begrænset samfundets fællesskaber. Otte projekter skal vise nye digitale veje i sociale indsatser. Fra digitale familieværksteder til e-sport for børn og unge med fysisk handicap.
09.03.2021
Organisationer og foreninger kan nu søge mindre bevillinger til at gøre nye gode ideer på det sociale område til virkelighed.
08.03.2021
Hvorfor mister flere piger end drenge interessen for naturfag? Det spørgsmål dykker ny undersøgelse ned i og viser nogle veje til forandring. Der er ingen nemme løsninger.
07.03.2021
Vær med til at hylde de dedikerede lærere i Danmark sammen med Politiken og VILLUM FONDEN: Indstil din kandidat til Politikens Undervisningspris 2021 senest den 5. april 2021.
25.02.2021
Et hold af forskere fra VIA University Colleges og Aarhus Universitet skal sammen med konsulentfirmaet Epinion evaluere VILLUM FONDENs uddelinger til indretning af makerspaces i folkeskolen. Evalueringen har fokus på didaktiske strategier og elevernes udbytte af undervisningen i makerspaces. Evalueringen løber frem til 2025, og undervejs vil der blive offentliggjort findings til gavn for alle, der interesserer sig for digital dannelse og uddannelse i Danmark.
02.02.2021
Ud over de velkendte YIP-bevillinger er Villum Young Investigator-programmet fra 2021 blevet suppleret med YIP-tillægsbevillinger aka. YIP +. Bevillingerne skal sikre en stabil forskerkarriere for de mest talentfulde Villum Young Investigators. Her er de første fem modtagere.
23.01.2021
Følg med videnskabsjournalist Lone Frank ud i Danmark, og kom tæt på de to årslegatmodtagere – og på fonden, der fylder 50 i år.
23.01.2021
Opfindsomhed, engagement, excellence – i årsskriftet kan du møde nogle af de mange ildsjæle, der med bevilling fra fondene er med til at gøre en forskel inden for miljø, forskning, sociale indsatser, børn og unges digitale dannelse, kultur og samfund og ældres frivillige indsats.
22.01.2021
I anledning af VILLUM FONDENs 50-årsjubilæum uddeler vi i 2021 to årslegater - til to ekstraordinære forskere, Ib Chorkendorff fra DTU og Jens Christian Svenning fra Aarhus Universitet.
22.01.2021
VILLUM FONDEN giver i år i alt 126 mio. til 19 særligt talentfulde yngre forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning. Spændvidden i deres forskningsområder er stor – fra dannelsen af universets første strukturer til bæredygtig produktion vha. mikroalger.
14.01.2021
Kom med, når VELUX FONDEN den 4. februar inviterer til digital lancering af jubilæumsinitiativet Ældre med synstab, og VIVE præsenterer en ny stor rapport, der undersøger ældres liv og udfordringer med nedsat syn.
11.01.2021
VILLUM FONDEN bevilliger 6 mio. kr. til at etablere et fælles fysisk makerspace på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. Det nye MakerLab skal understøtte de sydfynske grundskolers fokus på teknologiforståelse og øget tilgang til erhvervsuddannelser indenfor STEM.
07.01.2021
Hvordan lærer vi som samfund og mennesker at leve med algoritmer og kunstig intelligens på den gode måde.
06.01.2021
Foreningen Divérs får en bevilling på 9,5 mio. kr. af VILLUM FONDEN til projekt Boss Ladies. Projektet skal styrke rekruttering og fastholdelse af kvinder på erhvervsuddannelserne og fremme anerkendelsen af uddannelserne.
19.11.2020
Fem tværgående forsknings- og praksisprojekter skal levere nye erkendelser og løsninger på aktuelle samfundsudfordringer - fra flygtninges sociale udsathed og ekskluderende dark design i byrummet til høretab. Projekterne får bevillinger på i alt 29,5 mio. kr. fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program.
17.11.2020
Jammerbugt, Favrskov, Svendborg, Odense, Frederikssund og Lolland får bevillinger på i alt 31 mio. kr. af VILLUM FONDEN til at oprette makerspaces –læringslaboratorier for design, opfinderi og teknologi.
13.11.2020
15 store og små projekter lukker med bevillinger fra VILLUM FONDEN dagslys frisk luft ind i fælles byhaver, skoler og kollegier til gavn for både børn, unge, voksne og ældre.
29.10.2020
VILLUM FONDEN bliver medejer af CPH Village, som udvikler, bygger og udlejer små bæredygtige studieboliger centralt i København til en studievenlig husleje.

Sider