VELUX FONDEN støtter aldringsforskning, der bidrager med viden til forbedring af livskvaliteten for den ældre del af befolkningen.

 

OBS: Vi modtager p.t. ikke ansøgninger inden for aldringsforskning.

Området er prioriteret i fondens fundats fra 1981. Fonden uddeler årligt 17 mio. kr. til aldringsforskning.

Vi ønsker at give forskeren de bedste betingelser for at skabe banebrydende forskning. Det kan ske på flere niveauer i forskerkarrieren, fx gennem postdoc-projekter eller til etablerede forskergrupper. 

Det er samtidig vigtigt, at bevillingerne inden for aldringsforskning kommer den ældre befolkningsgruppe til gavn og er relevante for sundheds- og plejesektoren samt beslutningstagerne.

Kontakt os, hvis du har en ide til praksisnære forskningsprojekter, som vurderes at være til gavn for de mest sårbare ældre mennesker, fx inden for det neurodegenerative felt. Projekterne skal være med brugerinddragelse i forskningsprocessen.

‘Brugerinddragelse’ har været et nøgleord siden 2015

Læs interview med førende forsker indenfor området, professor Mogens Hørder.

Hædersgaver

Hæder til forskning

I anledning af VELUX FONDENs 40 års jubilæum uddeler fonden i alt fire hædersgaver til forskere inden for aldrings- og øjenforskning.

Fokus indenfor aldringsforskningen:

Rehabilitering af ældre

Bemærk: Det er p.t. ikke muligt at søge midler til rehabiliteringsforskning.

VELUX FONDEN har støttet rehabiliteringsindsatser siden 2005 og i perioden fra 2015-20 støttet postdoc-projekter. I forbindelse med en revidering af fondens strategi på området skal forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i samarbejde med Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) med en bevilling fra VELUX FONDEN stå for udarbejdelsen af en ny hvidbog om rehabilitering.

Du kan læse mere om hvidbogen og de seneste bevillinger indenfor rehabilitering her

 

Humanvidenskabelig forskning og aldringsområdet

Med en stigende alder og små fødselsårgange bliver den ældre befolkningsgruppe en stadig større andel af befolkningen. Det udfordre vores pleje- og behandlingssystem. Der er brug for nye og nytænkende løsninger.

For at få nye perspektiver på aldringsforskningen ønsker VELUX FONDEN - med omdrejningspunkt i den humanvidenskabelige forskning - at fremme ligeværdige samarbejder med forskere og aktører inden for aldringsområdet.

Vi ønsker således, at drage fordel af vores mangfoldige uddelingsområder, som giver en særlig mulighed for at understøtte samarbejder og videnspredning mellem aldringsområdet og det humanvidenskabelige område.

Søg og læs mere under det tværgående program HUMpraxis

Kræft hos ældre

VELUX FONDEN ønsker med satsningen at styrke udviklingen og viden om, hvordan ældre kræftpatienters livskvalitet og overlevelse kan forbedres og deres behandlingsforløb optimeres.  

Kræftsygdomme hos ældre er et område, som kræver øget fokus, da risikoen for at få en kræftsygdom stiger med alderen. Hvor det tidligere var hjertekarsygdomme, der var den hyppigste dødsårsag i Danmark, i dag er det kræft.

De fleste undersøgelser og behandlinger på kræftområdet har haft fokus på den yngre patient. Viden om hvordan man optimalt behandler ældre mennesker med kræft er efterspurgt.

Internationalt er de første klinikker for ældre kræftpatienter (onko-geriatriske klinikker) etableret, men der mangler forsat megen viden og evidens på området.

Læs mere om kaldet her. Bemærk: Ansøgningsfristen var 7. april 2021 kl. 13.00

Ældre og medicin

VELUX FONDEN ønsker at medvirke til at sikre forskningsmæssige resultater, der kan fjerne dilemmaer og uhensigtsmæssig brug af medicin blandt ældre.

Se det aktuelle opslag: Hvordan sikres god medicinhåndtering for sårbare ældre?  Bemærk: ansøgningsfristen var 1. oktober kl. 13.00

Inspiration og eksempler på projekter, vi har støttet

Tre forskningsprojekter sætter den ældre medicinske patient i centrum

Mennesker med demens bidrager til forskning 

Demens er en udfordring for mange danskere. Et forskningsprojekt indsamler ny viden om mennesker med demens ved at spørge dem selv.

Kontakt:
 
Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35