Ældre yder aktive og vigtige bidrag til lokalsamfundet

Når arbejdslivet stopper, er der stadig idéer og virkelyst tilbage hos mange seniorer. VELUX FONDEN opmuntrer og anerkender aktive ældre, der gør en indsats for sig selv og andre. Det er et af fundatsens vigtigste formål, og det lå stifteren, Villum Kann Rasmussen, meget på sinde.

"Ældre udfører allerede mange opgaver i lokalsamfundet og oplever, at de kan gøre en nyttig indsats for andre".

Ikke bare for egen skyld

VI tilstræber at støtte aktiviteter, hvor seniorer påtager sig en aktiv rolle, der bringer deres ressourcer i spil og opretholder deres handlekraft. Det er ofte til gavn for sammenhængskraft og bæredygtighed i lokalsamfundet.

Mindre beløb, der kan gøre en forskel

Bevillinger til de aktive ældre favner bredt og dækker typisk udgifter forbundet med aktiviteterne, dvs. fx trykomkostninger ved bogudgivelse, indkøb af spinningcykler, robåde og værktøj osv. 

Aktive ældre er en uundværlig samfundsressource i hele Danmark. Her er det en gruppe friske ældre fra Biecentret Mariagerfjord. Fotograf: Simon Griis.

Det kan fx være en gruppe af ældre, der modtager penge til en ny robåd eller til et seniorværksted, hvor de kan reparere ting eller de får støtte til at bygge en udkigspost, så man kan se på fugle.

Ansøgere er ældre og grupper af ældre, der udfører samfundsnyttige aktiviteter.

Søg året rundt. Se her, hvornår du får svar

VELUX FONDENs sekretariat modtager løbende et stort antal ansøgninger fra aktive ældre. Vi har ingen ansøgningsfrister, så du kan altid sende os en ansøgning. Se nedenfor, hvornår du kan forvente svar.

Det er afgørende, om din ansøgning er over eller under 150.000 kr.

Ansøgninger under 150.000 kr.

 • Ansøgninger om støtte under 150.000 kr. får en hurtig behandling.
 • Svartid:  2-4 måneder.

Ansøgninger over 150.000 kr.

 • Ansøgninger om støtte over 150.000 kr. fx renoveringer og større anskaffelser har en lidt længere behandingstid. 
 • Svartid: 2-6 måneder.
Tjekliste - inden du søger
 • Lav en kort beskrivelse af projektet og aktiviteten
 • Udarbejd et konkret og specificeret budget
 • Husk navn og alder på de pensionerede ældre, der gør en særlig aktiv indsats og en beskrivelse af deres rolle
 • Jeres forenings vedtægter og seneste årsregnskab
 • Info om den organisation som en evt. bevilling kan udbetales til
 • Oplysning, om ansøger tidligere har modtaget en bevilling fra VELUX FONDEN
 • Fortæl os, om du/I har søgt andre fonde og med hvilket resultat

Søger du støtte til en bog?

Har du skrevet en bog, som du er på vej til at få udgivet? Tjek her, hvilke informationer, du skal have parat, hvis du vil søge støtte til trykning af bogen.

Klar til at søge?

Før du sender din ansøgning, opfordrer vi dig til at læse vores vejledning herover, hvor du får overblik over krav til ansøgning og de oplysninger, vi har behov for.

Eksempler på bevillinger

Året rundt bliver der søsat nye aktiviteter, hvor seniorer spiller en aktiv rolle og hjælper andre med forskellige opgaver lokalt. Se eksempler herunder:

Nye tænder giver nye muligheder for socialt udsatte

Frivillige, flittige ældre digitaliserer historie og kulturarv

Pensionister giver biavlen et løft med udstilling og gode billeder

Aktive ældre spiller en vigtig rolle som chauffører for FødevareBanken

En trailer på Frederiksberg gør underværker for integrationen

De ældre har godt gang i deres nye mødested i Tinglev-Uge

Unikke militære køretøjer får kærlig behandling i Fredericia

Kontakt:
Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35