VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN med i vigtig aftale for dansk forskning

Begge fonde har deltaget aktivt i udarbejdelsen af den nye aftale, hvor seks private fonde og organisationen Danske Universiteter har defineret en tydelig økonomisk fordelingsnøgle, der fremover skal bruges i forbindelse med forskningsbevillinger til universiteterne.

 

Hvilke fonde er med i aftalen?

Det er Novo Nordisk Fonden, VELUX FONDEN, Villum Fonden, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden og LEO Fondet, der har indgået aftale med Danske Universiteter.

Aftalen regulerer, hvordan fondene fra 1. januar 2024 vil dække en række af de afledte omkostninger, der er forbundet med fondenes bevillinger til nye forskningsprojekter på universiteterne. Aftalen giver universiteterne en ny og vigtig mulighed for at prioritere midler til forskning, der tidligere gik til at dække afledte omkostninger som følge af bevillingerne fra fondene. Endelig er aftalen ens for alle, hvilket vil lette administrationen for både forskere og fonde.

Aftalen styrker bredden i forskningen

Programchef for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning og ansvarlig for forskningspolitik i Velux Fonden, Henrik Tronier har oplevet forhandlingsforløbet som både godt og konstruktivt:

-    Vi glæder os over, at der nu er banet vej for den transparens, der har været afgørende for os, og for en klar fordelingsnøgle mellem universiteter og fonde. Særligt glæder vi os over, at aftalen vil betyde en styrkelse af bredden i forskningen inden for og på tværs af hovedområderne. Det er vigtigt for udviklingen af vores demokratiske samfund og for løsninger på de mange og komplekse samfundsudfordringer, at universiteterne kan levere original viden på højeste niveau inden for hele bredden af fagområder. Vi håber, at aftalen vil bidrage til en mere stabil, langsigtet udvikling af en bred vifte af stærke forskningsmiljøer og forskningsbaserede uddannelser til glæde for både forskerne, fondene og samfundet, siger Henrik Tronier.

Den gode balance er afgørende for forskningskvaliteten

Målet med aftalen er at skabe klarhed om, hvordan dansk forskning bliver finansieret, når private forskningsfinansierende fonde bidrager. Derfor er der aftalt nogle faste projekttillæg, som fondene tildeler ved bevillinger til universiteterne.

Forskningsdirektør i Villum Fonden, Thomas Bjørnholm siger om aftalen:

-    Balance mellem basisfinansiering og ekstern finansiering er afgørende for den forskningskvalitet, et universitet kan understøtte. Med aftalen er der skabt en god balance. Det er godt for både det enkelte projekt og for forskningen som helhed. Samtidig afspejler aftalen, at fondsstøtte til universiteternes kerneydelse, fri forskning skabt af universiteternes egne fastansatte forskere, skabes i samklang mellem universiteterne, som ansætter det faste videnskabelige personale og står for den fysiske ramme om forskningen, og fonde, som betaler projektomkostningerne for det projektansatte personale. Det er en stabil bane, som peger mod en lys fremtid for dansk forskning. Vi er stolte af at være med på den rejse, slutter Thomas Bjørnholm.

Fælles pressemeddelelse fra Danske Universiteter og de seks fonde

Se aftalen: Aftale om en fælles model for finansiering af forskningsprojekter

 

For ydeligere info:

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV

Lise Hammershøj
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 20 40 95 06
Email: 
lih@fondene.dk
...