Fondenes Årsskrift 2020 - gode historier der gør en forskel

Opfindsomhed, engagement, excellence – i årsskriftet kan du møde nogle af de mange ildsjæle, der med bevilling fra fondene er med til at gøre en forskel inden for miljø, forskning, sociale indsatser, børn og unges digitale dannelse,  kultur og samfund og ældres frivillige indsats.

772 ildsjæle og projekter modtog i 2020 bevillinger fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN for over 1 mia. kr. Tilsammen dækker de forskellige bevillingsmodtageres indsatser et bredt spektrum af aktiviteter – lige fra maritim naturgenopretning til optimering af flyvinger og uddannelse af flygtninge- og indvandrerkvinder.

I år kan du bl.a. læse om:
  • Tandlæge Jens Ove Andreasens arbejde med at skabe tandskade-guiden Dental Trauma Guide, der hvert år hjælper tandlæger over hele verden med hurtigt at diagnosticere og behandle akutte tandskader.
  • Hvordan makerspaces i Aalborg, Aabenraa og Gentofte med 3D-printere, virtual reality og nye undervisningsmetoder er med til at danne børn og unge til det digitale samfund  
  • ReDI School Copenhagen, der ved at koble private virksomheder og frivilligt arbejde styrker flygtninge- og indvandrerkvinders digitale kompetencer og jobmuligheder.
  • Øjenforsker Miriam Kolko, der undersøger om hudceller dyrket med stamcelleforskningens teknikker kan vise vej til nye former for behandling af øjensygdommen grøn stær  
Fondenes stifter

VKR Gruppens grundlægger og opfinder af VELUX ovenlysvinduet, Villum Kann Rasmussen, ønskede at give noget tilbage til det samfund, som havde givet ham så meget. Derfor opstod tanken om at etablere de to almennyttige fonde VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, der nu siden 1971 og 1981 har opfyldt hans ønske ved at uddele midler til gavn for mennesker og samfund.

Hvor kommer pengene fra?

Over 15.000 medarbejdere i 40 lande arbejder i VKR Gruppens mange selskaber. De yder hver dag en stor indsats, og takket være dem kan fondene hvert år støtte en lang række almennyttige formål. En del af virksomhedernes overskud indgår i fondenes formue, der hvert år bliver forvaltet og investeret, så det fortsat er muligt at uddele midler til almennyttige formål.