Algoritmer, Data og Demokrati - i luften

Findes der en algoritme for demokrati? Dette og lignende store spørgsmål skal besvares gennem et stort projekt, netop lanceret i forbindelse med VILLUM FONDENs 50-års jubilæum og VELUX FONDENs 40-års jubilæum. Følg med de næste 10 år!

Digitaliseringen breder sig med en effektivitetens logik, fordi den kan optimere alt. Fra sociale relationer til arbejdspladser, forskning og uddannelse.

Vi kan nå mange flere, og vi kan nå meget mere. Kunstig intelligens kan diagnosticere sygdomme ud fra mere viden, end nogen læge kan tilegne sig. Algoritmer kan køre bil uden at begå menneskelige fejl. Ligesom algoritmer kan hjælpe os med at finde og vælge hvad som helst - fra en opvaskebørste til en kæreste.

Fredag 9. april 2021 blev ADD-projektet lanceret ved et storstilet online-event, hvor nogle af Danmarks klogeste gav deres input til problemstillingerne.

Se hele eventen på ADD-projektets website. 

Der er levende indlæg fra Margrethe Vestager, Microsoft's CEO Nana Bule, Danmarks tech-ambassadør, Anne Marie Engtoft Larsen, den primære forskergruppe ledet af Sine Nørholm Just samt de to bestyrelsesformænd for VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN.

På projektets hjemmeside kan du også tilmelde dig nyhedsbrevet.

Algoritmer forandrer alt, fordi de effektiviserer beslutninger. Men det rejser også en række spørgsmål. Kan vi diskutere etikken, når teknikken rationaliserer alle beslutninger? Skal vi gribe ind, når algoritmen forudser en bestemt grad af sandsynlighed for, at et barn udsættes for vanrøgt? Skal vi lade algoritmer træffe politiske beslutninger, fordi de gør det på et mere rationelt grundlag? Hvordan undgår vi, at den teknologiske udvikling medfører polarisering og ulighed? Hvordan undgår vi, at sociale medier distribuerer fake news og accelererer aggression, uvidenhed og mistillid? 

Svarene er lige så komplekse, som spørgsmålene er komplicerede. 

Men vi har brug langt mere indsigt i, hvordan vores data handles og behandles. Vi har brug for tillid til de systemer, der træffer beslutninger på baggrund af algoritmer. Vi har brug en digitalisering, der fremmer et kulturelt og socialt bæredygtigt demokrati. Vi har kort sagt brug for at blive meget klogere.

Derfor har Velux Fondene doneret 100 millioner kroner til forskning og forandring i projektet ADD (Algoritmer, Data og Demokrati).

Kontakt os gerne

Vil du vide mere om VILLUM FONDENs tekniske og naturvidenskabelige rolle i projektet? Eller om, hvordan VELUX FONDEN ser på det humanvidenskabelige aspekt? Så kontakt Thomas Bjørnholm eller Henrik Tronier.

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07
Charlotte Korsager Winther
Kommunikationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 51 17 67 74