Vi vægter evaluering og udvikling af fælles viden, så vi alle bliver klogere på, hvordan vi bedst styrker science-kapital hos børn og unge.

Det er i sig selv en værdiskabende aktivitet at give samfundet og områdets aktører et solidt vidensgrundlag for beslutninger, der handler om at motivere børn og unge for science. Og det er vigtigt for VILLUM FONDEN at få indblik i, om målene for uddelingsområdet nås og hvilke aktiviteter, der bidrager til at nå strategiens mål. 

Fokus:

  • Udvikling af solide data, der gør det muligt at følge udviklingen i børn og unges science-kapital og motivation og interesse for naturvidenskab og teknologi.
  • Grundig evaluering af alle igangsatte aktiviteter.
  • Generel vidensudvikling og -udveksling på området.
Se vores rapporter og undersøgelser

Vi har samlet alle de rapporter og undersøgelser, VILLUM FONDEN har fået udarbejdet i forbindelse med området Børn, unge og science, som kan interessere andre:

Se rapporter og undersøgelser 

 

...